اخرین محصولات ثبت شده

تحلیل خمهر 1400/05/11

چه زمانی مجاز به خرید این سهم هستیم ؟

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل سهمی از گروه نفتی 1400/05/10

این سهم با شکست خط روند به هدف های بالاتر می اندیشد

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل سهمی با پدرخواندگی شستا 1400/05/10

با شکست مقاومت خود را برای فتح جدید آماده می کند!

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پست اینستاگرام

قالب پست اینستاگرام به صورت آلبوم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل وغدیر 1400/05/09

شرایط ورود به این سهم بررسی شد!

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قالب پست اینستاگرام

قالب پست اینستاگرام به صورت آلبوم

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استانداردهای سالن پرورش مرغ تخمگذار

استانداردها و اعداد مورد نیاز برای پرورش مرغ تخمگذار

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فضای مورد نیاز برای پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار

مقاله در باره میزان فضای مورد نیاز به ازای هر کیلو مرغ گوشتی یا تخمگذار

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل